Các Cha Xứ Tiền Nhiệm
Cùng với sự phát triển hình thành giáo xứ, đã có công đóng góp rất lớn của rất nhiều các Cha tiền nhiệm coi sóc cũng như quản xứ. Cha Phê rô Nguyễn Văn Sỹ
Cha Phê rô Nguyễn Văn Sỹ

Cha Phê rô Nguyễn Huy Tôn

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tam


Cha Giuse Nguyễn Tiến Mẫn


(29-03-2013)

 
Mừng Lễ Thánh Luca quan THầy cha xứ và các chú Giúp Lễ
Mừng Lễ Thánh Luca quan Thầy cha xứ Luca Vũ Công Liêm
Các Cha Xứ Tiền Nhiệm
Cha Chính Xứ Lưu Xá
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com