Cha Chính Xứ Lưu Xá
Thông tin về Cha Chính Xứ

Cha Chính Xứ Lưu Xá

Cha Luca Vũ Công Liêm

Chính xứ Lưu Xá

Kiêm nhiệm: Mỹ Thượng

Ngày sinh: 09/04/1961; Lễ quan thầy: 18/10

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đc: Nhà thờ Xứ Lưu Xá, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội


(29-03-2013)

 
Mừng Lễ Thánh Luca quan THầy cha xứ và các chú Giúp Lễ
Mừng Lễ Thánh Luca quan Thầy cha xứ Luca Vũ Công Liêm
Các Cha Xứ Tiền Nhiệm
Cha Chính Xứ Lưu Xá
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com