Ban mục vụ Giáo họ Đầm Mơ
Các hội đoàn giáo họ Đầm Mơ
Lịch sử hình thành phát triển giáo họ Đầm mơ
Thông tin chung


Giáo Họ Đầm Mơ bổ nhiệm Ban Mục Vụ khóa 2017 - 2020
Chúa nhật XIV Thường niên, Ngày 9/7/2017, Một ngày đặc biệt với giáo họ Đầm mơ xứ Lưu xá mừng vui cùng với Ban mục vụ khóa 2017 - 2020 .Cha xứ Luca Vũ Công Liêm bổ nhiệm ban Trùm mới


Sau hơn một tháng cầu nguyện và trải qua các phiếu bầu từ các gia đình trong giáo họ và đã bầu chon ra người để vào ban trùm mới, qua lấy ý kiến và khảo sát ý kiến cá nhân cha xứ Luca đã bổ nhiệm ban  Mục vụ khóa 2017 - 2020
Trong thánh lễ Chúa nhật ngày 9/7/2017 cha phó Giuse Nguyễn Khắc Trường đã đọc thư bổ nhiệm Ban mục vụ mới sau bài giảng trong Thánh lễ. cha phó đã long trọng đọc thư bổ nhiệm của cha xứ với ban Trùm mới,và Ban Trùm mới quỳ trước Bàn thờ và đặt tay lên Sách Thánh và đọc lời hứa trước Chúa và Cha, cùng cộng đoàn khi nhận tác vụ mới.
Trong bầu khí thiêng liêng và sốt sáng với lời nguyện cầu ban mục vụ mới đã được chính thức đảm nhận  khi nhận tác vụ trong 03 năm.
Ban mục vụ mới gồm 5 người:
1. Ông Phê rô Nguyễn Văn Giang  - Trùm trưởng chịu trách nhiệm chung
2.Ông Giuse Nguyễn Văn Luật - Trùm phó Nội vụ - Phụ trách các hội đoàn - Giáo Lý
3.Ông Giuse Nguyễn Văn Bộ - Trùm phó Ngoại vụ - Phụ trách Bác Ái - Lao Động
4.Ông Giuse Nguyễn Văn Tính - Thư ký, sổ sách,kiêm các Bí Tích - Điều tra Hôn Phối
5.Ông Phêrô Nguyễn Văn Xuất - Thủ Quỹ - Kiêm Bác ái - Xướng Kinh trong Nhà Thờ

Sau thánh lễ cha phó Giuse đã ngỏ lời cùng cộng đoàn, với tâm tình yêu mến  sự vâng lời cùng trách nhiệm, đảm trách của ban mục vụ mới, mỗi người hãy cầu nguyện cho ban mục vụ khóa mới đầy ơn Chúa soi sáng khôn ngoan, phục vụ trong giáo họ được sốt sáng sinh nhiều hoa trái


Ban truyền thông giáo miền(09-07-2017)

 
Giáo Họ Đầm Mơ bổ nhiệm Ban Mục Vụ khóa 2017 - 2020
Thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn tại Vườn thánh
Ban mục vụ Giáo Họ Đầm Mơ Năm 2014
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com