Giáo họ Mỹ Sơn
Giáo Họ Hữu Văn


Giáo họ Mỹ Sơn
Giáo họ Mỹ Sơn thuộc giáo họ vùng xa giáo xứ Mỹ thượng cách chừng 5 km, chủ yếu là các giáo dân làm ăn xa quy tụ lại và tự hiến đất lập làm giáo họ, giáo họ MỸ sơn đang được xây dựng trong tin yêu và Hy vọng, xin Chúa  chúc làng cho các các công việc của giáo họ.
Thông tin cập nhật sau?


Giáo họ Hữu Văn và Mỹ Sơn Hành Hương Năm Đức Tin
"

(19-07-2014)

 
Giáo họ Mỹ Sơn
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com