Sơ Đồ Giáo Miền Lưu xá


 » Sơ đồ trong giáo miền LƯu xá
Sơ đồ trong giáo miền  Lưu xá  gồm có Xứ Lưu xá và xứ Mỹ Thượng tạo thành giáo miền, các giáo họ giáo xứ sống chải dài  trên 4 xã trong huyện chương mỹ - gồm xã Tốt động - Hữu Văn - Mỹ Lương - Hồng Phong. ( sơ đồ giáo miền do BTT  cũng cấp và vẫn còn đang cập nhật tiếp...)
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com