Suy Niệm
Hoạt động giáo lý
Trưởng thành
Hôn nhân
Vào đời
Dự tòng
Khai tâm


 » Hội thi Giáo Mùa Chay giáo miền Lưu xá đợt 2- giới Trưởng Thành
 Hôm này ngày 11/04/2016. Trumg giáo miền Lưu xá các hội đoàn tầng lớp vui tươi  hân hoan. Các khối tuổi trẻ - trung niên - các cụ cùng nhau học hiểu theo chương trình giáo lý năm 2016 của ban giáo lý Tổng Giáo Phận Hà Nội. hôm nay cùng trẩy về trumg tâm giáo miền để cùng đua tài nhân đức.đúng 7h30'' ban tổ chức cho các đội bốc phiếu số thứ tự và phòng thi, sau đó cha xứ Luca hướng dẫn và chia sẻ khai mạc cho hội thi.

 » Mừng Lễ quan thầy Anrê Phú Yên, bầu ban giáo lý giáo miền
Sáng ngày 26/07/2014, cha xứ Luca đã ban Thánh lễ, Thánh Gio-an-kim và Thánh An-na, song thần Đức Trinh nữ Maria và Lễ Chân phước Anrê Phú Yên quan Thầy GLV giáo phận cũng như giáo xứ. Sau thánh lễ các thầy cô GLV quy tụ cùng nhau chia sẻ và thảo luận chương trình giáo lý của giáo miền và bầu  trưởng ban giáo lý, bước vào chia cùng thầy cô GLV có Thầy Ga.b Nguyễn Viết Hoan hướng dẫn  GLV.
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com