» HÌnh ảnh Caritas GIáo Miền Mừng Lễ tại giao Họ Hữu Văn xứ Mỹ Thượng
Sau khi Đại hội Caritas lần sd III  Giáo Phận Hà Nội bế mạc ngày 24/8/2017. Tình yêu ấp ủ đã khơi dậy trong mỗi con tim về tình bác ái " Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi"(2cr 5,14) Tình yêu đó đã khơi dậy những thành viên trong hội hãy ấp ủ Tình Yêu của Đức Kitô mang lấy Đức Kitô đến với mọi người.
 » Thánh lễ Ban Giấy Chứng Nhận thành viên Caritas
Hôm nay ngày 19/03/2017 tại Giáo xứ Lưu xá  Cha Bru-nô Phạm Bá Quế giám đốc Caritas Hà Nội và Cha Phó Giám đốc Phao-lô Nguyễn Văn Đoàn,Cha xứ Luca Vũ Công Liêm, 2 cha Phó Phê rô và Giuse, đã dângThánh lễ  và ban giấy Chứng nhận thành viên Caritas  sự hiện diện cùng với quí sơ Dòng mến Thánh Giá  và nhất là sự hiện diện của 1036 hội viên Caritas đến từ 3 giáo Xứ An Hòa - Mỹ Thượng - Lưu xá
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com