Câu chuyện truyền thông
Lời sống hôm nay
Suy niệm Chúa Nhật
Suy niệm lời Chúa


 » Tiểu sử chân phước Anrê Phú Yên
Ngày 5 tháng 3 năm thánh 2000, Ðức Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước một thanh niên Việt Nam, tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644, và được biết dưới tên thánh Anrê, và đồng thời cũng là thầy giảng.
 » Phải giữ luật với lòng yêu mến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 6 TN A

Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37

PHẢI GIỮ LUẬT VỚI LÒNG YÊU MẾN

I. HỌC LỜI CHÚA

 » Trở nên ánh sao dẫn đường cho tha nhân

HIỆP SỐNG TIN MỪNG
LỄ CHÚA HIỂN LINH (06/01)
Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12
TRỞ NÊN ÁNH SAO DẪN ĐƯỜNG CHO THA NHÂN
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 2,1-12
 » Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và công cuộc Tân Phúc Âm hoá
Lời mở

Sainte_Therese_copyNhân dịp mừng lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897), Bổn Mạng của các xứ truyền Giáo, chúng ta cùng suy nghĩ về đề tài: "Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và công cuộc Tân Phúc Âm hoá (TPAH)". Chúng ta muốn tìm hiểu xem Giáo Hội đang mời gọi ta điều gì khi tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần XIII với chủ đề "TPAH để truyền bá đức tin" cũng như Năm Đức tin 2013. Từ đó chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về con đường thơ ấu thiêng liêng bằng tình yêu của Thánh nữ vẫn còn đóng góp tích cực như thế nào cho công cuộc TPAH này.

 » MẸ LỀN TRỜI MÀ MẸ VẪN ĐANG Ở VỚI TA

Mẹ được lên trời như một đặc ân do lòng quảng đại của Thiên Chúa nhưng về trời không làm cho Mẹ phải từ bỏ cõi trần để thuộc về một thế giới khác, không vướng bận với những điều tầm thường của trần gian. Như là một chi thể của Hội Thánh thì đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Mẹ là hồng ân cho toàn thể Hội Thánh. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân ( LG 62 ) còn mạnh mẽ khẳng định: “Sau khi về Trời, vai trò của Mẹ trong công trình cứu độ không chấm dứt… Với tình từ mẫu, Ngài chăm sóc những anh em của Con Ngài đang lữ hành trên dương thế”.
 Tin đã đăng
LÀM GIÀU CHỈ VỚI… MỘT XU
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN Năm C
Suy niệm LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ- C
Các bài suy niệm LỄ CHÚA BA NGÔI – Năm C
Các bài suy niệm LỄ HIỆN XUỐNG – Năm C
Lời giải thích của Đức Giêsu về cuộc Vượt Qua của Người ( Ga 13, 31 – 32 )
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM C : MỤC TỬ SỐNG VÀ CHẾT VÌ CHIÊN
Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH - Năm C
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com