Hình Ảnh Xa Quê
Tâm sự Xa Quê
Góp ý - Xây Dựng


 » HÌnh ảnh Dâng Hoa - Rước kiệu Tôn Vinh Đức Mẹ tại Các Giáo xứ, Giáo Họ tháng 5 năm 2017
Tháng 5 tháng tỏ bày lòng tôn kính đối với Đức Mẹ cách đặc biệt nơi con dân Nước Việt, thì lòng đạo đức bình dân như: dâng hoa kính mẹ; rước kiệu Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; trở thành truyền thống tốt đẹp nơi cộng đoàn tôn giáo tại các Giáo xứ Giáo họ, Đặc biệt tại giáo Miền Lưu xá, chương trình Dâng hoa, Rước kiệu cộng đồng tôn vinh Đức Mẹ đã trở lên quen thuộc nơi các xứ họ. 
 » HÌnh Ảnh Mừng CHúa Giáng Sinh Giáo Miền Lưu xá
Đêm nay, đêm thanh bình thánh đức - Đêm thiên đình cõi thế se duyên.Muôn sứ thần hợp tiếng với ngàn dân - Đồng tán dương Đấng cứu nhân độ thế. Trong bầu không khí linh thiên của GIáo Hội Hoàn Vũ mừng kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế  làm người, giáo họ Đầm mơ thuộc giáo xứ Lưu xá đã vui mừng hoan hỷ  đón Mừng Chúa Giáng sinh,tại Giáo miền Lưu xá . tại các giáo xứ , giáo họ đã vui mừng hân hoan đón mừng Chúa Giáng sinh 
 
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com