HĐGM Việt Nam
Tổng giáo phận Hà Nội
Giáo xứ - giáo miền
Thông báo khác
Lịch phục vụ
Tin Vui
Tin Buồn


Thông tin giờ lễ Trong TuầnThông tin giờ lễ trong tuần tại các Nhà thờ Xứ và họ trong giáo miền

Chúa Nhật  Thời gian; Sáng 5 giờ 30       Nhà thờ : Giáo Họ Mỹ Lương - Giáo Xứ An Hòa
                              Thời gian; Chiều 17giờ00  Nhà thờ : Họ Đầm Mơ - Xứ Mỹ Thượng
                              Thời gian; Chiều 18 giờ30 Nhà thờ : Xứ Lưu xá -  Xứ An Hòa.  
  • Thứ Hai :       Thời gian; Sáng 5 giờ 30   Nhà thờ : Xứ Mỹ Thượng - Xứ An Hòa
                             Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
  • Thứ Ba         Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
                               Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
  • Thứ Tư       Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
                              Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
  • Thứ Năm    Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
                             Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
  • Thứ Sáu     Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
                              Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................
  • Thứ Bảy    Thời gian; Chiều 17 giờ00   Nhà thờ : Họ Lễ Khê  - Văn Sơn
                           Thời gian; Chiều 18 giờ30 . Nhà thờ : Họ Mỹ Hạ   - Hữu Văn

                            Thời gian; ............................. Nhà thờ .......................................Lịch lễ có thay đổi: Các ngày thường thứ 2,3,4,5,6 Thời gian 5giờ sáng tại Nhà Thờ Xứ Lưu xá  theo lịch phụng vụ hàng tuần của Cha chính xứ có thông báo.


(25-05-2015)

 
THÔNG BÁO LỊCH RƯỚC CỘNG ĐỒNG THÁNG HOA GIÁO MIỀN LƯU XÁ 2017
Thư mơi Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục AnTôn Nguyễn Thái Tài
Chương trình Thi GIáo Lý Mùa Chay Năm 2016
Thư mời Thánh lễ Làm Phép Nhà Thờ Giáo Họ Hữu Văn
Thông báo chương trình thi giáo lý Mùa Chay năm 2015
Lịch chầu Minh Thánh Chúa Giáo xứ Mỹ Thượng ngày 19-10-2014
Lịch chầu Minh THánh CHúa Giáo xứ ỹ Thượng ngày 19-10-2014
Công tác chuẩn bị ngày Lễ - Lịch Chầu các xứ- họ
CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU
Chương trình thí giáo lý Giáo Hạt năm 2014
NGÀY 18 THÁNG MƯỜITHÁNH LUCA, THÁNH SỬ
[1] 2  Sau
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com