Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Giáo Xứ - Đón ngày Chầu Lượt Giáo xứ
Sáng nay 28/02/2015 Tân giáo xứ An Hòa mừng lễ Tạ ơn được (Đức Tổng Phêrô) Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn  nâng từ hàng giáo họ lên hàng Giáo xứ - tách từ giáo xứ Lưu xá- giáo họ Vạn Nhân tách từ  giáo xứ Tân Hội  cùng với giáo xứ An Hòa thành một giáo xứ. Để chuẩn bị bước vào ngày Chầu lượt Cha xứ Luca, cha Phó Phêrô cùng Ban mục vụ giáo xứ đã chuản bị cho các ngày trọng đại  ngày 28/02/2015 MỪNG TÂN GIÁO XỨ -  ngày 01/03/2015 MỪNG CHẦU LƯỢT THÁNH THỂ -  ngày 02/03/2015 ĐÓN THÁNH GIA ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ,  


Ban truyển thông giáo miền

(10-07-2017)

 
Giáo Họ Đầm Mơ bổ nhiệm Ban Mục Vụ khóa 2017 - 2020
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Giáo Xứ - Đón ngày Chầu Lượt Giáo xứ
Video- Rước Cộng Đồng tôn Vinh Đức Mẹ tại giáo họ Lễ Khê và Đầm Mơ
Video Thánh Lễ Tạ ơn Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Lễ Khê ngày 23-02-2017
Thánh Lễ cung HIến Nhà Thờ Mỹ Hạ - Tổng Giáo Phận Hà Nội
Rước cộng Đồng giáo họ Mỹ Lương và Họ Mỹ Hạ - Thánh Lễ Tạ ơn Sau 4 năm Xây Dựng Nhà Thờ
Video Rước Cộng Đồng Hữu Văn và Mỹ Thượng ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện Xuống 15/05/2016
Video Rước Cộng Đồng Giáo Tạ Họ Vạn Nhân - xứ An Hoa ngày 11/05/2016
Video Mừng LễChúa lên Trời Rước Cộng Đồng tại nhà xứ Lưu xá năm 2016
Video Rước cộng đồng - Tôn vinh Thánh Giuse và Đức Mẹ tạ Họ Đầm Mơ và họ Lễ Khê ngày 01-05-2016
Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi - Rước Cộng Đồng Tôn Vinh Đức Mẹ tại họ Hữu Văn - Xứ Mỹ Thượng
[1] 2 3 4  Sau
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com