HÌnh ảnh Dâng Hoa - Rước kiệu Tôn Vinh Đức Mẹ tại Các Giáo xứ, Giáo Họ tháng 5 năm 2017
Tháng 5 tháng tỏ bày lòng tôn kính đối với Đức Mẹ cách đặc biệt nơi con dân Nước Việt, thì lòng đạo đức bình dân như: dâng hoa kính mẹ; rước kiệu Mẹ; lần chuỗi Mân Côi; trở thành truyền thống tốt đẹp nơi cộng đoàn tôn giáo tại các Giáo xứ Giáo họ, Đặc biệt tại giáo Miền Lưu xá, chương trình Dâng hoa, Rước kiệu cộng đồng tôn vinh Đức Mẹ đã trở lên quen thuộc nơi các xứ họ. 


Chương trình được cha xứ và ban mục vụ đã xem xét và thống nhất tại các địa điềm các xứ họ và Chúa nhật - Đầu Tháng - Lễ trọng ...như;

Ngày 01/5 Khai mạc tháng hoa  -   Địa điểm tại: Khởi kiệu GH Lễ Khê và kết thúc tại  GH  Đầm Mơ

Ngày 07/5 Chúa Nhật IV PS  - Địa điểm tại:  GH Vạn Nhân Rước chung quanh xóm

Ngày 14/5 Chúa Nhật V PS -  Địa điểm tại:  nhà xứ Lưu Xá Rước chung quanh xóm

Ngày 21/5 Chúa Nhật VI PS -  Địa điểm tại:  KHởi kiệu tại GH Hữu Văn - kết thúc xứ Mỹ Thượng

Ngày 25/5 Chúa lên trời          -  Địa điểm tại:  Giáo xứ An Hòa - Rước chúng quanh xóm

Ngày 31/5 Tạ Tháng hoa         -  Địa điểm tại:   Khởi kiệu GH Mỹ Lương - Kết thúc GH Mỹ Hạ 

Chương trình  giờ khởi kiệu: 07 giờ 30 phút sáng . Kết thúc cuộc rước là Thánh lễ tạ ơn tại điểm rước đến.


HÌNH ẢNH NGÀY LỄ VÀ RƯỚC NGÀY 01/05/ TẠI HỌ LỄ KHÊ VÀ ĐẦM MƠ

Xem ảnh thêm nhấn vào đây/

HÌNH ẢNH NGÀY LỄ RƯỚC TẠI GIÁO HỌ VẠN NHÂN XỨ AN HÒA


Xem thêm hình ảnh:
(31-05-2017)

 
HÌnh ảnh Dâng Hoa - Rước kiệu Tôn Vinh Đức Mẹ tại Các Giáo xứ, Giáo Họ tháng 5 năm 2017
HÌnh Ảnh Mừng CHúa Giáng Sinh Giáo Miền Lưu xá
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com