Video Thánh Lễ Tạ ơn Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Lễ Khê ngày 23-02-2017
Video Thánh lễ Tạ ơn làm Phép- Khánh Thành nhà thờ giáo họ khê gồm 2 phần - phần 1 giới thiệu về quê hương và công việc làm xây dựng nhà thờ và HOan ca tạ ơn tối hôm trước . Phần 2 chương trình đón tiếp và Thánh lễ - tiệc mừng - chương trình video và HÌnh ảnh do ban truyền thông giáo miền Lưu xá thực hiện .

Phần 1 : Giới thiệu và Văn NghệPhần 2: Đón tiếp và Thánh Lễ tạ Ơn

(08-03-2017)

 
Giáo Họ Đầm Mơ bổ nhiệm Ban Mục Vụ khóa 2017 - 2020
Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Giáo Xứ - Đón ngày Chầu Lượt Giáo xứ
Video- Rước Cộng Đồng tôn Vinh Đức Mẹ tại giáo họ Lễ Khê và Đầm Mơ
Video Thánh Lễ Tạ ơn Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Lễ Khê ngày 23-02-2017
Thánh Lễ cung HIến Nhà Thờ Mỹ Hạ - Tổng Giáo Phận Hà Nội
Rước cộng Đồng giáo họ Mỹ Lương và Họ Mỹ Hạ - Thánh Lễ Tạ ơn Sau 4 năm Xây Dựng Nhà Thờ
Video Rước Cộng Đồng Hữu Văn và Mỹ Thượng ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện Xuống 15/05/2016
Video Rước Cộng Đồng Giáo Tạ Họ Vạn Nhân - xứ An Hoa ngày 11/05/2016
Video Mừng LễChúa lên Trời Rước Cộng Đồng tại nhà xứ Lưu xá năm 2016
Video Rước cộng đồng - Tôn vinh Thánh Giuse và Đức Mẹ tạ Họ Đầm Mơ và họ Lễ Khê ngày 01-05-2016
Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi - Rước Cộng Đồng Tôn Vinh Đức Mẹ tại họ Hữu Văn - Xứ Mỹ Thượng
[1] 2 3 4  Sau
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com