Thiệp Mời Thánh Lễ tạ Ơn Làm Phép Khánh Thành Nhà Thờ
Trong tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa -Thánh cả Giuse quan thầy cùng các Thánh - tri ân Đấng bề trên -  Tổ tiên quý Ân nhân. Ngày 23/02/2017  Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về chủ sự Thánh lễ tạ ơn Làm phép khánh thành Nhà thờ giáo họ Lễ khê - xứ Lưu xá - Tổng giáo phận Hà nội. Đực sự hướng dẫn của cha xứ Luca - Cộng đoàn giáo họ Lễ Khê trân trọng kính mời Quý cha, quý Ân nhân - quý khách - cùng quý cộng đoàn về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và chung vui cùng với giáo họ.Ban truyền thông giáo miền.


(06-02-2017)

 
Mừng Tháng Hoa Rước Cộng đồng giáo miền Lưu xá ngày 01-05-2018
Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Lễ Khê - Xứ Lưu xá
Thiệp Mời Thánh Lễ tạ Ơn Làm Phép Khánh Thành Nhà Thờ
Rước cộng đồng Miền Lưu xá tại họ Đầm Mơ và Lễ Khê
Nhà Thờ Họ Lễ Khê
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com