HÌnh Ảnh Mừng CHúa Giáng Sinh Giáo Miền Lưu xá
Đêm nay, đêm thanh bình thánh đức - Đêm thiên đình cõi thế se duyên.Muôn sứ thần hợp tiếng với ngàn dân - Đồng tán dương Đấng cứu nhân độ thế. Trong bầu không khí linh thiên của GIáo Hội Hoàn Vũ mừng kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế  làm người, giáo họ Đầm mơ thuộc giáo xứ Lưu xá đã vui mừng hoan hỷ  đón Mừng Chúa Giáng sinh,tại Giáo miền Lưu xá . tại các giáo xứ , giáo họ đã vui mừng hân hoan đón mừng Chúa Giáng sinh 


Tại Giáo Xứ Lưu xá chương trình tổ chức diễn nguyện, cánh thức, ca Mừng Chúa Giáng sinh , từ lúc 19h30. chương trình  bắt đầu dạ hội Đêm Thánh  sau đó hoan ca Mừng Chúa Giáng Sinh - 21h00 Diễn Nguyện - 22h00 Thánh Lễ  canh thức


Tại Giáo Họ Mỹ Hạ : ngày 24/12/2016 - chương trình được bắt đầu từ 20h00 dạ hội đêm Thánh và diễn nguyện sau đó suy niệm Thánh bước và Thánh Lễ Tại Giáo xứ Mỹ Thương chương trình ngày 25/12/2016 được bắt từ lúc 19h30
Tại giáo họ Đầm mơ chương trình Rước Mừng Chúa Giáng sinh lúc 16h00 - sau đó bước vào Thánh Lễ  chương trình Hoan ca Mừng Chúa Giáng Sinh được bắt đầu lúc 19h45
                                                    Truyền thông miền Lưu xá


 
(26-12-2016)

 
HÌnh ảnh Dâng Hoa - Rước kiệu Tôn Vinh Đức Mẹ tại Các Giáo xứ, Giáo Họ tháng 5 năm 2017
HÌnh Ảnh Mừng CHúa Giáng Sinh Giáo Miền Lưu xá
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com