Bổ nhiệm và Thuyên chuyển mới các Linh mục trong Tổng Giáo phận Hà Nội tháng 12 năm 2016

WTGPHN - Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã ra quyết định ngày 21 tháng 11 năm 2016 về việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, và chấp nhận việc nghỉ hưu liên quan đến 59 linh mục trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Các văn thư bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2016.


 Danh sách các Linh mục 

 

1. Lm. Phaolô Ngô Văn Bắc

Phó thường trực Trại Mới

2. Lm. Giuse Nguyễn Văn Ban

Giám quản Cổ Nhuế - An Thái

3. Lm. Giuse Vũ Thanh Cảnh

Chính xứ Phủ Lý

4. Lm. Alp. Nguyễn Ngọc Châu

Chính xứ Mang Sơn

5. Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu

Giám quản Vũ Điện – Đồng Yên – Cao Đường

6. Lm. Giuse Trần Ngọc Cương

Chính xứ Đại Phú

7. Lm. Phêrô Lê Anh Cường

Giúp xứ Bái Vàng

8. Lm. Antôn Nguyễn Văn Diện

Chính xứ Khoan Vỹ - Nam Xá

9. Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Giám quản Lam Điền

10. Lm. Giuse Vũ Đình Du

Chính xứ Bình Cách - Lỗ Xá

11. Lm. FX Trần Truyền Giáo

Giám quản Mạc Thượng – Đồng Phú – Quan Hạ

12. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải

Phó thường trực tại Yên Kiện

13. Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp

Giám quản Tiêu Thượng

14. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh

Giúp nhà ứng sinh

15. Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Chính xứ Trung Kỳ

16. Lm. Giuse Vũ Đình Hồi

Giám quản Hà Ngoại

17. Lm. Fx. Vũ Quang Hùng

Chính xứ Tràng Châu

18. Lm. Alphongsô Phạm Hùng

Kiêm nhiệm Cửa Bắc

19. Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng

Chính xứ Đồng Bào

20. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hy

Chính xứ Nam Định, Quản hạt Nam Định

21. Lm. Giuse Nguyễn Cường Khang

Giám quản Ngọc Lũ – Tử Thanh

22. Lm. Giuse Nguyễn Văn Liên

Chính xứ Bảo Long - Trại Mới

23. Lm. Đaminh Vũ Văn Lợi, Op

Giám quản Thượng Lao

24. Lm. Antôn Trần Duy Lương

Chính xứ Đồng Trì

25. Lm. Giuse Nguyễn Thực Nghiệm

Giám quản Chợ Nội

26. Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp

Phó thường trực Công Xá

27. Lm. Giuse Phạm Công Nguyên

Giám quản Phú Mỹ

28. Lm. Giuse Nguyễn Văn Pháp

Chính xứ Nghĩa Ải - Đồng Chiêm

29. Lm. Giuse Mai Hữu Phê

Chính xứ Sơn Miêng- Vân Đình – Giang Soi

30. Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế

Chính xứ Lập Thành

31. Lm. Giuse Vũ Đức Quý

Giám quản Gò Mu

32. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Giám quản Xuân Bảng

33. Lm. Gioan Bùi Đình Sơn

Giám quản Trung Đồng

34. Lm. Giuse Nguyễn Văn Sỹ

Giám quản Bàng Ba – Lý Nhân

35. Lm. Giuse Bùi Quang Tào

Chính xứ An Phú, Quản hạt Phủ Lý

36. Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Tập

Chính xứ Mỗ Xá

37. Lm. GB. Vũ Mạnh Thái

Chính xứ Bái Đô

38. Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Chính xứ Chính Tòa Hà Nội

39. Lm. Phaolô Nguyễn Trung Thiên

Chính xứ Hàm Long, Quản hạt Chính Tòa Hà Nội

40.  Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh

Nghỉ hưu

41. Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh

Phó thường trực Đồng Chiêm

42. Lm. Phêrô Trần Văn Thực

Chính xứ Đồng Sơn

43. Lm. Giuse Mai Văn Thùy

Giám quản Tân Hội - Gò Cáo

44. Lm. Tôma A. Nguyễn Xuân Thủy

Kiêm nhiệm Tân Lạc

45. Lm. Phêrô Nguyễn Đức Toản

Chính xứ Thượng Thụy - Kiêm phụ trách nhà hưu

46. Lm. Giuse Phạm Minh Triệu

Chính xứ Phú Đa – Công Xá

47. Lm. Giuse Phạm Văn Tụ

Giám quản Đại Ơn – Yên Kiện

48. Lm. Phêrô Bùi Ngọc Tuấn

Chính xứ Bái Vàng

49. Lm. Fx Vũ Đức Văn

Chính xứ Hòa Khê

50. Lm. Fx Kiều Ngọc Viên

Chính xứ Vĩnh Trụ

51. Lm. Vicentê Nguyễn Đăng Xuyên

Nghỉ hưu

 

Tân chức

52. Lm. Giuse Đỗ Văn Đức

Giúp Chủng Viện

53. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khích

Phó Bình Cách

54. Lm. Giuse Đào Trọng Thành

Phó xứ Sở Kiện

55. Lm. Vicentê Phạm Văn Thắng

Phó xứ Bút Đông

56. Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn

Phó xứ Hàm Long

57. Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuân

Phó xứ Đại Lại

58. Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Phó xứ Nam Định

59. Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn

Phó xứ Thạch Bích

 

 


(12-12-2016)

 
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2018
THÔNG BÁO Truyền Chức Linh Mục
Thông báo: Thánh Lễ Truyền Dầu 2017
THÔNG BÁO Truyền Chức Phó Tế
Bổ nhiệm và Thuyên chuyển mới các Linh mục trong Tổng Giáo phận Hà Nội tháng 12 năm 2016
THÔNG BÁO TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
Thánh Lễ Truyền Dầu
Thông báo: Truyền chức Phó tế cho Tổng Giáo phận Hà Nội
Thông báo: Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được vinh thăng Hồng Y
Giới trẻ TGP HN: Lịch các giáo hạt tôn vinh Thánh Giá Giới Trẻ
Chương trình thí giáo lý năm 2014
[1] 2  Sau
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com