Thánh Lễ Tạ ơn Sơ Maria Nguyễn Thị BÌnh
" Chúa yêu con từ muôn thủa" ( Fer 33) đó là câu câu châm ngôn sống của Nữ tu Maria.
Trong tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa Nhờ Hồng ân Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu Đức Mẹ Maria Thánh Cả Giuse. Một niềm vui mừng trong giáo miền Lưu xá và Tại quê hương Giáo Xứ Mỹ Thượng - Tổng Giáo phận Hà Nội. Nữ Tu Vĩnh Khấn ngày 21 /11/2013 tại TU HỘI SỐNG THÁNH THỂ. Giáo Phận Phú Cường .Trụ sở tại: 296 - Tổ 8 - Khu Phố 1 - Phước Vĩnh - Phú Giáo - Bình Dương. Do LM Tổng Quyền Tu Hội Sống Thánh Thể. Với niềm Tạ Ơn Thiên Chúa ban Hồng ân cao cả Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bình về quê hương giáo xứ Mỹ Thượng dâng niềm cảm mến và tri ân Giáo Miền và Giáo xứ, Cha Xứ Luca Vũ Công Liên Dâng Thánh lễ Tạ ơn. Lúc 18h00 thứ sáu ngày 07/02/2014 Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Mỹ Thượng. Trước Thánh lễ Chầu Thánh Thể Tạ ơn, bước vào thánh lễ Cha Xứ Luca đã nói lên hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho Nữ tu Maria qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, các Thánh và lời cầu nguyện của tất cả cộng đoàn cùng kết hợp sự cố gắng và hy sinh của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bình, đã được như ngày hôm nay để cùng dâng lên Chúa và cùng cộng đoàn chúc Mừng Nữ tu Maria. Trong bài chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn giáo xứ Cha xứ Luca đã lấy gương mẫu của gia đình Thánh Gia, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xưa trong đời sống tu trì cần có sự hy sinh và lời cầu nguyện của gia đình và giáo xứ, giáo họ và Cha xứ cùng mời gọi cộng đoàn và gia đình
Xem thên ảnh tại đây truyền thông  miền Lưu xá :

(09-02-2014)(30-03-2017)

 
Thánh Lễ Tạ ơn Sơ Maria Nguyễn Thị BÌnh
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com