Thăm quan đền thánh ĐỨc Bà - PhêRô - PhaoLô - Thánh Gioan -Nguyện Smarria
Nhưng tác phẩm tuyệt đẹp kỳ diệu của Toà Thánh Vatiacan được  trình chiếu hình ảnh 3D Thăm Đền Thờ Đức Bà Cả Bằng Hình 3D – Virtual Tour of the St Mary Major

1 ( kich chuột vào hình ảnh)

02 ( kich chuột vào hình ảnh)

03 ( kich chuột vào hình ảnh)

04 ( kich chuột vào hình ảnh)

05 ( kich chuột vào hình ảnh)

06 ( kich chuột vào hình ảnh)

07 ( kich chuột vào hình ảnh)

08 ( kich chuột vào hình ảnh)

 Thăm Quan đền Thờ Thánh Phêrô Bằng Hình 3D- Basilica of St. Peter – VR Tours
01


3) Thăm Quan đền Thờ Thánh Phaolo Bằng Hình 3D – St. Paul Outside The Walls – VR Tours

4) Thăm Quan đền Thờ Thánh Gioan Bằng Hình 3D- Basilica of St. John Lateran – VR Tours
(28-05-2016)

 
Thăm quan đền thánh ĐỨc Bà - PhêRô - PhaoLô - Thánh Gioan -Nguyện Smarria
Trang thông tin điện tử tổng hợp Giáo Xứ Lưu Xá
Cơ quan chủ quản: Giáo Xứ Lưu Xá
Địa chỉ: Thôn Khôn Duy - Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội
Website: www.giaoxuluuxa.com - Email: truyenthongluuxa@gmail.com